Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (PWSZ)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (PWSZ)

Lupe

ul. A. Krajowej 51
66-100 Sulechów
Woj. Lubuskie
Tel: 0048 68 / 352 83 03
Tel: 0048 68 / 352 83 06
Fax: 0048 68 / 352 83 06
E-Mail: i.wojewoda@pwsz.sulechow.pl
E-Mail: rektorat@pwsz.sulechow.pl
Internet: www.pwsz.sulechow.pl
Koordynator projektu: doc. dr inż. Izabela Wojewoda


Pole działania

 • państwowa wyższa szkoła kształcąca na potrzeby regionalnego rynku pracy
 • prowadzenie kształcenia na kierunkach inżynierskich: ogrodnictwo, energetyka, technologia żywności i żywienie człowieka oraz kierunkach licencjackich: administracja oraz turystyka i rekreacja ze specjalnościami przygotowanymi dla regionalnego rynku pracy
 • uczelnia przygotowująca absolwentów do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • wspieranie innowacyjności w regionie i wspieranie przedsiębiorczości w sektorze MSP
 • współpraca z przedsiębiorstwami, zakładami pracy, organizacjami, instytucjami w regionie
 • realizacja projektów współpracy, unijnych oraz międzynarodowych


Kompetencje

 • prowadzenie kształcenia i badań w zakresie ww. kierunków
 • kompetentna kadra dydaktyczna (naukowcy i praktycy)
 • indywidualny kapitał intelektualny pracowników (prowadzenie własnych badań)
 • doświadczenie w projektach
 • promocja zawodowa absolwentów PWSZ w Sulechowie i promocja MSP dla absolwentów (poprzez działalność uczelnianego Biura Karier)
 • dobra opieka nad praktykantami (w zakładach pracy, przedsiębiorstwach, instytucjach)