Wyższa Szkoła Łużycka

Wyższa Szkoła Łużycka

Lupe

Großenhainer Str. 57
01968 Senftenberg
Tel.: 0049 3573 / 8 52 20
Fax: 0049 3573 / 8 52 29
E-Mail: lautt@hs-lausitz.de
Internet: www.hs-lausitz.de

Koordynator Projektu: Prof. dr. Helmut Schuster
Osoba do kontaktu: Beatrix Krautz


Pola działania

  • nauka, prace badawczo-rozwojowe
  • transfer technologii i dalsze kształcenie


Kompetencje

  • kierunek - architekura, inżynieria budowlana, / technika zasilająca
  • kierunek - biotechnologia, biochemia i technologia procesów przetwórczych
  • kierunek - informatyka/elektrotechnika/budowa maszyn
  • kierunek - pedagogika muzyki
  • kierunek - socjologia