Brandenburski Uniwersytet Cottbus (BTU), Transfer Technologii

Brandenburski Uniwersytet Cottbus (BTU), Transfer Technologii

Lupe

Konrad-Wachsmann-Allee 1
03046 Cottbus
Tel: 0049 355 / 69-2064
Fax: 0049 355 / 69-2088
E-Mail: tibs@tu-cottbus.de
E-Mail: cornelia.kaiser@tu-cottbus.de
Internet: http://www.tu-cottbus.de/einrichtungen/de/technologietransfer/
Kontakt: Dipl.-Ing. Markus Stabler
Kontakt: Dypl.-inż. Cornelia Kaiser


Pola działania

 • prezentacja BTU Cottbus (regionalnie/ponadregionalnie)
 • położenie nacisku na potrzebę wspierania oraz inicjowanie kooperacji pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwem
 • pomoc w zakresie ubiegania się o przyznawanie Prawa do Patentu lub Prawa Ochronnego Wynalazków i Wzorów Użytkowych
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej studentów i absolwentów Uniwersytetu i Szkół Wyższych
 • przepływ kadry naukowej Uniwersytetu
 • sieci technologiczne

 


Kompetencje

 • doświadczenia w pracy projektowej, w szczególności w projektach naukowo-badawczych
 • przeprowadzanie rozmów informacyjnych pomiędzy jednostkami naukowymi i gospodarczymi
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania publicznych środków pomocowych na realizację projektów naukowo-badawczych i projektów sieciowych
 • przeprowadzanie imprez prezentujących potencjał naukowy BTU Cottbus
 • centrum doradztwa dla profesorów, współpracowników i studentów w zakresie Prawa Patentowego i Prawa Ochronnego