Centrum Innowacji i Technologii (CIT) Sp. z o.o.

Centrum Innowacji i Technologii (CIT) Sp. z o.o.

Lupe
 


Lupe

Partner wiodłcy projektu

Inselstrasse 30/31
03149 Forst (Łużyce)
Tel: 0049 3562 / 69 241-0
Tel: 0049 3562 / 69 241-40
Fax: 0049 3562 / 69 241-11
E-mail: kuhlmann@dpe-wfg.de
E-mail: info@cit-wfg.de
Internet: www.cit-wfg.de
Kierownik Projektu: Estera Lindner-Kuhlmann


Pola działania

  • Regionalna Agencja Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Szprewa-Nysa
  • opieka przedsiębiorców i obsługa inwestorów
  • pomoc i towarzyszenie przy zakładaniu działalności gospodarczej
  • polsko-niemieckie kontakty gospodarcze


Kompetencje

  • doświadczenie w międzynarodowej pracy projektowej
  • indywidualna opieka i towarzyszenie przedsiębiorstwom, Izbom, instytucjom, związkom, stowarzyszeniom itp.
  • 10-ciu kompetentnych i wielojęzycznych pracowników
  • znajomość języków: polskiego, angielskiego, włoskiego i rosyjskiego
  • partnerzy sieciowi w Niemczech, Polsce i na terenie całej UE