„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

„DEPLINNO" - Wspieranie transgranicznej, niemiecko-polskiej sieci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z wydziałami uczelni i naukowymi jednostkami uniwersyteckimi celem zorientowanego rynkowo rozwiązywania indywidualnych problemów INNOwacyjnych.

Projekt DEPLINNO służy rozbudowie polsko-niemieckich powiązań gospodarczych oraz poszerzeniu współpracy pomiędzy nauką a gospodarką, a tym samym bezpośredniemu wsparciu regionalnych MŚP szukających rozwiązań innowacyjnych

Projekt wspiera wzrost kompetencji innowacyjnej i konkurencyjności MŚP poprzez intensywne wspieranie badań, rozwoju i kooperacji.

Celem projektu jest zbudowanie platformy komunikacyjnej, zbliżającej świat gospodarki ze światem nauki.

Wspólnie z naukowcami zdefiniowany zostanie stopień innowacyjny, który potrzebny jest m.in. przy powstaniu nowej lub modernizacji istniejącej linii produkcyjnej, rozwoju czy polepszenia produkowanego produktu. Sformułowane zostaną również możliwości naukowego rozwiązania problemów kompleksowych. Dążymy do optymalnego połączenia potrzeb rynkowych, stanu techniki, wyprzedzenia konkurencyjnego oraz Return-on-Investment. Postaramy się szybko skonkretyzować życzenia i potrzeby Państwa przedsiębiorstwa i nakreślimy możliwości przyszłościowego rozwoju gospodarczego. Taki proces innowacyjny będzie efektem intensywnie przeprowadzonych warsztatów oraz indywidualnych rozmów z uczestniczącymi w nich polskimi i niemieckimi ekspertami jednostek naukowo-badawczych.

W ramach tego szerokiego branżowo i otwartego dialogu z działaczami innowacyjnymi przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość otrzymania wiedzy i informacji mających na celu optymalizację procesów i szybsze wdrożenie innowacji.

W ramach projektu DEPLINNO otrzymacie Państwo impulsy do porównania i rozbudowy własnego potencjału innowacyjnego.