„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

  • Wspieranie polsko-niemieckich powiązań gospodarczych oraz współpracy pomiędzy nauką a gospodarką
  • Poszukiwanie odpowiednich partnerów wśród jednostek naukowo-badawczych
  • Indywidualne i dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa doradztwo w aspekcie badań i rozwoju  nowych produktów, procesów produkcyjnych lub usług
  • Wspólne poszukiwanie i koncepcyjne opracowanie propozycji/rozwiązań innowacyjnych
  • Możliwości bezpośredniej oceny zapotrzebowania innowacyjnego MiŚP poprzez udział studentów Szkół Wyższych w praktycznej działalności przedsiębiorstwa
  • Przekaz informacji dotyczących warunków ramowych wdrażania innowacyjnych rozwiązań w kraju sąsiada
  • Przekaz informacji co do dalszego procesu dotyczącego wykorzystania środków finansowych UE w rozwoju i wdrażaniu nowych technologii
  • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z jednostkami administracyjnymi, urzędami wspierającymi rozwój innowacji
  • Rozbudowa współpracy transgranicznej pomiędzy uniwersytetami/szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi
  • Rozbudowa współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami innowacyjnymi