Katalog ofert

Katalog ofert

Do wykorzystania są praktyczne oferty i usługi wydziałów i instytutów Łużyckiej Szkoły Wyższej (HL), Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) oraz PWSZ w ramach sieci Deplinno.

Katalog ofert służy wsparciu sieci branżowych i tworzeniu platform kooperacji w celu wspólnego wejścia na rynki i jego przygotowania a tym samym celowemu wspieraniu innowacji w MSP pięciu zdefiniowanych branż

  • samochodowej
  • elektromaszynowej
  • obróbki metali
  • chemicznej
  • żywnościowej
  • a także innych branż.

 

Oferty Łużyckiej Szkoły Wyższej (HL)

Oferty Łużyckiej Szkoły Wyższej  (HL)

Lupe

Placówka Transferu Technologii Łużyckiej Szkoły Wyższej ma za zadanie informowanie o potencjale uczelni oraz nawiązywanie kontaktów między naukowcami lub instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami. Placówka ułatwia przede wszystkim przedsiębiorstwom z regionu dostęp do mocy badawczo-rozwojowych uczelni i wspiera prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych.
Wyczerpujący przegląd profili badań, kompetencji, wyposażenia laboratoriów i kooperacji prowadzonych przez pracowników naukowych Łużyckiej Szkoły Wyższej znajdą Państwo tutaj
… więcej

 

Oferty Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus

Oferty Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus

Lupe

BTU w Cottbus jest uznanym w skali międzynarodowej skierowanym na działania innowacyjne małym uniwersytetem technicznym. Priorytetową tematykę uczelni stanowią: środowisko, energia, materiałoznawstwo, budownictwo oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Uczelnia świadczy innowacyjne usługi poprzez zdobywanie i przekazywanie kompetencji interdyscyplinarnych wykraczających poza wiadomości i umiejętności wynikające z samych nauk technicznych i przyrodniczych. Biuro Transferu Technologii BTU w Cottbus organizuje, koordynuje i wspomaga wszelkie formy kooperacji pomiędzy nauką i gospodarką. Działa ona w ramach tych procesów zarówno na rzecz przedsiębiorstw, jak i naukowców, studentów i absolwentów BRU w Cottbus.
… więcej

 

Oferty Wyższej Technicznej Szkoły Zawodowej (TH) w Wildau

Oferty Wyższej Technicznej Szkoły Zawodowej (TH) w Wildau

Lupe (Bild 1/2)

Lupe (Bild 2/2)

Biuro Transferu Technologii (TIB-Stelle). Naszym zadaniem jest zaktywowanie i inicjowanie transferu technologii między przedsiębiorstwami z obszaru Brandenburgii i TFH Wildau. Nasze obszary działalności

  • pobudzanie zapotrzebowania na technologie w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w MSP
  • lepsze wykorzystywanie potencjału gospodarczego tkwiącego w wiedzy technologicznej będącej w posiadaniu TH Wildau.

… więcej

 

Oferta katalogowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w ramach projektu DEPLINNO.

Oferta katalogowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w ramach projektu DEPLINNO.

Lupe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oferuje współpracę w następujących formach: Analizy laboratoryjne/ Wykorzystanie laboratoriów PWSZ/wspieranie innowacyjności w regionie
… więcej