Lupe
 


Lupe
 


Lupe

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

O innowacjach w Gorzowie

5 czerwca ZIPH zaprosiła do Gorzowa prof. Grzegorza Benyska, krajowego eksperta w zakresie OZE. Profesor doradzał i opiniował plany inwestycji dwóch gorzowskich firm: Zakładu Utylizacji Odpadów i spółki Ventus.

ZUO na terenie dawnego zakładu rolnego w Stanowicach o powierzchni 360 hektarów planuje stworzyć gospodarstwo ekobioenergetyczne, gdzie skojarzona ma być gospodarka odpadami z energią odnawialną i rolnictwem. Firma Ventus zamierza natomiast wprowadzić na rynek innowacyjny model turbiny wiatrowej.

Szczegółowa relacja ze spotkania profesora z przedsiębiorcami w najbliższym numerze Głosu Przedsiębiorcy.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Deplinno”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

Ma on na celu rozbudowę polsko-niemieckiej sieci gospodarczej oraz poszerzenie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką, w zakres której wchodzi bezpośrednie wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacji.

 


Lupe
 


Lupe
 


Lupe
 


Lupe

Odnawialne źródła energii rozwiązaniem na niezależne, opłacalne wytwarzanie energii elektrycznej?

Od czasu, kiedy energia elektryczna staje się coraz droższa, wielu przedsiębiorców czy właścicieli domów marzy o możliwości wyprodukowania własnej energii ze źródeł odnawialnych. Taka opcja nie tylko pomogłaby zaoszczędzić sporo pieniędzy, ale również chronić środowisko. Niektóre źródła energii przekazane przez naturę do naszej dyspozycji to m.in.wiatr i słońce.

W przeciwieństwie do roślin, które muszą być specjalnie do tego celu uprawiane, wiatr czy słońce nie blokują powierzchni rolnych. Dlaczego więc nie wykorzystać właśnie tych rodzajów energii odnawialnych tworząc niezależne, opłacalne rozwiązanie dla wytwarzania energii elektrycznej?

Aby móc podyskutować na temat granic, ale przede wszystkim na temat możliwości zastosowania energii wiatrowej i słonecznej oraz aby umożliwić zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, pragniemy zaprosić Państwa na III. w tym roku spotkanie fachowo-doradcze w ramach znanego już Państwu projektu UE DEPLINNO.

Na temat „Energia i kolektory (PV) słoneczne” oraz „Elektroliza jako główny komponent elektrowni hybrydowej w kontekście technologii Power to gas” (proces, w trakcie którego z energii wiatrowej za pomocą elektrolizy powstaje wodór a w drugiej kolejności metan) w dniu 25.04.2012 pomiędzy godziną 09:30 a 13:30 na spotkaniu fachowo-doradczym, przeprowadzanym w ramach projektu UE DEPLINNO www.deplinno.com, eksperci Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego, BTU w Cottbus wspólnie z przedstawicielami regionalnej gospodarki, będą dyskutować i przekażą Państwu ciekawe informacje poparte praktycznymi przykładami.

Formularz zgłoszeniowy oraz dalsze informacje dot. spotkania oraz projektu DEPLINNO znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu DEPLINNO, www.deplinno.com. Można również skorzystać z bezpośredniego kontaktu z kierownikiem projektu panią Esterą Lindner-Kuhlmann, pod numerem telefonu i adresem e-mail(owym):

Tel.-Nr.: 00 49 3562 69 241 42
Mobil: 00 49 175 16 016 17
E-Mail: kuhlmann@dpe-wfg.de
 


Lupe
 


Lupe
 


Lupe

Spotkanie Fachowo - Doradcze realizowane w ramach projektu DEPLINNO 22.03.2012

22 marca br. w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie odbyło się kolejne spotkanie w ramach polsko-niemieckiego projektu „Deplinno”. Tym razem wspólnie z przedsiębiorcami i ekspertami omawialiśmy zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną.

Seminarium zgromadziło na sali blisko 30 przedsiębiorców  z obu stron Odry zainteresowanych najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie generowania „zielonej energii”. W roli mentora wystąpił prof. Grzegorz Benysek, m.in. twórca Lubuskiego Samochodu Ekologicznego.

Profesor przedstawił m.in. analizę opłacalności wykorzystania źródeł energii odnawialnych w polskich warunkach oraz zarys podstawowych wymagań technicznych do budowy instalacji odnawialnych.  Warunki wiatrowe oraz słoneczne niezbędne do wytwarzania „zielonej energii” są w Polsce dokładnie takie same jak w innych krajach Europy. Dlaczego więc ta forma pozyskiwania energii jest popularna w Niemczech i Czechach, podczas gdy w naszym kraju udział „zielonych energii” stanowi zaledwie 7%? - W większości krajów Europy funkcjonuje system, w którym państwo dopłaca do każdej kilowatogodziny wyprodukowanej z zielonej energii. I te dopłaty powodują, że to się opłaca. Jest to powodem boomu na „zieloną energię” na przykład w Niemczech. W Polsce powstał pewien system wsparcia tzw. „zielonych certyfikatów”. Oznacza to, że musimy posiadać koncesję i udowodnić, że energia ta jest „energią zieloną”. Rocznie w Polsce wydajemy na ten cel 5 miliardów złotych, z czego 4,5 miliarda złotych trafia niestety do wielkich elektrowni. Jest to pokłosie wprowadzenia tzw. zasady współspalania. Polega ona na tym, że jeżeli ktoś w wielkiej elektrowni spala węgiel brunatny z biomasą to ma prawo do uzyskania dofinansowania – mówi prof. Benysek. Wypacza to więc główny cel wprowadzenia dopłat, które nie trafiają tam, gdzie powinny. Jaki jest tego efekt? Przedsiębiorca stawiając wiatrak, otrzymuje stosunkowo niewielkie dofinansowanie i żeby ta inwestycja się zwróciła musi czekać 20-25 lat. W Niemczech czas zwrotu wynosi około 7 lat – zaznacza profesor.

 Niestety energia będzie cały czas drożeć. Polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku opodatkowania konwencjonalnych metod pozyskiwania energii i uprzywilejowania źródeł odnawialnych. Pocieszeniem jest fakt, że „zielona technologia” tanieje. W ciągu ostatniego roku np. ogniwa fotowoltaniczne staniały o 30%. Profesor Benysek przewiduje, że za około 5 do 7 lat ceny powinny się zrównać. Dlaczego warto pomyśleć o tym już dzisiaj? Polska podpisała zobowiązania w postaci tzw. „Pakietu 3x20%”. Oznacza to m.in., że do 2020 roku mamy o 20% zmniejszyć zużycie energii końcowej, a  do 20% zwiększyć udział zielonej energii w naszym bilansie energetycznym. Jeśli nie osiągniemy tych celów, będziemy płacić kary – mówi prof. Grzegorz Benysek. Zapewne więc, prędzej czy później będziemy się musieli zmierzyć z tym problemem ze względu na fakt, że rząd wprowadzi zaostrzenia dotyczące zwłaszcza zakładów produkcyjnych. Może to nastąpić niemal z dnia na dzień, warto więc zawczasu zainteresować się tym problemem.

 Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Grzegorzem Benyskiem na temat zastosowania odnawialnych źródeł energii w firmach, który opublikujemy w najbliższym numerze „Głosu Przedsiębiorcy”.

 


Lupe

Spotkanie Fachowo-Doradcze w dniu 22.03.2012 w Nowym Kisielinie

 

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna będą głównym tematem polsko-niemieckiego spotkania w ramach projektu „Deplinno”, które odbędzie się 22 marca br. w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie.

Spotkanie ma za zadanie wskazanie potencjału jednostek naukowo-badawczych, który może zostać wykorzystany w firmach. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z energetycznym wykorzystaniem słońca, biomasy i wiatru, wstępną analizą opłacalności wykorzystania  źródeł odnawialnych w polskich warunkach oraz wymagań technicznych przy budowie instalacji odnawialnych.

Projekt „Deplinno” realizowany m.in. przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową ma za zadanie wspieranie niemiecko-polskiej sieci małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z uczelniami i jednostkami badawczymi. Dalszym etapem projektu jest pomoc we wdrażaniu konkretnych rozwiązań w firmach.

 

Dalsze informacje dot. projektu DEPLINNO oraz w.w. spotkania, znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.deplinno.com lub w bezpośrednim kontakcie z kierownikiem projektu, Panią Esterą Lindner-Kuhlmann względnie Panią Anną Nowak z ZIPH.

 

 

Estera Lindner-Kuhlmann Anna Nowak
Tel.:          03562 69 241 42 tel.:      0048 95 739-03-13
Kom:         0175 16 016 17  
E-mail:       kuhlmann@dpe-wfg.de e-mail:   a.nowak@ziph.pl

 

 

Pliki do pobrania

 

Weitere Vertiefungsgespräche im Anschluss der Veranstaltung
Lupe Weitere Vertiefungsgespräche im Anschluss der Veranstaltung

Spotkanie Fachowo - Doradcze realizowane w ramach projektu DEPLINNO, które odbyło się w dniu 09.02.2012, zakończyło się pełnym sukcesem

Pomimo nagłego powrotu zimy, przy silnych opadach śniegu i śliskich drogach, w przeprowadzonym w ramach niemiecko-polskiego projektu UE "DEPLINNO" Spotkaniu Fachowo-Doradczym, raelizowanym na wspólne zaproszenie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o., Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Cottbus Sp. z o.o. i Wyższej Szkoły Łużyckiej, uczestniczyło 28 osób, które z dużym zainteresowaniem śledziły prelekcje fachowe i prezantacje.

Na początek spotkania Pani dr. Andrea Straub, wydział budownictwa Wyższej Szkoły Łużyckiej w Cottbus, przedstawiła różnordne projekty naukowe i przykłady praktyczne tejże uczelni dotyczące tematu decentralnego odprowadzania ścieków i małych oczyszszalni ścieków w rejonach wiejskich oraz tematu ziązanego z usuwaniem ścieków w dużych oczyszczalniach ścieków. Drugi prelegent spotkania, Pan dr.-inż. Adam Małecki z Zielonej Góry zaprezenował w krótkim filmie podkreślającym jego interesujące wystąpienie, efektywność cyklicznie funkcjonującej, roślinnej oczyszczalni ścieków.

Po przeprowadzonych prelekcjach, przy kawie i małym poczęstunku, uczestnicy spotkania mieli możliwość pogłębienia zaprezentowanych tematów w dyskusjach z prelegentami i pomiędzy sobą co przyczyniło się do żywej wymiany zdań i doświadczeń.

 

Decentralne odprowadzanie ścieków - małe oczyszczalnie ścieków w rejonach wiejskich oraz praktyczne przykłady w laboratorium, prezentacje i dyskusja z ekspertami Wyższej Szkoły Łużyckiej oraz Powiatowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Powiatu Sprewa-Nysa i Miasta Cottbus [LWG] to tematy Spotkania Fachowo-Doradczego, planowanego na 15 grudnia 2011 w godz. 09:30 - 12:00 na terenie Wyższej Szkoły Łużyckiej/ Hochschule Lausitz w Cottbus.

 

Mimo iż większość gospodarstw domowych w Polsce i w Niemczech przyłączona jest do sieci kanalizacyjnej, to w regionach wiejskich ścieki wielu gospodarstw rolnych/domowych oczyszczane są najczęściej w małych oczyszczalniach ścieków. Ta forma oczyszczania ścieków wymaga od każdego użytkownika  indywidualnego zadbania zarówno o przydomową oczyszczalnię jak również o jej optymalne wykorzystanie i fachową konserwację. Tylko w ten sposób może zostać zagwarantowana odpowiednia czystość ścieków - zgodnie z wymogami prawa i w zgodzie ze środowiskiem.

 

Aby móc pozyskać informacje o najnowszych rozwiązaniach naukowych dotyczących małych oczyszczalni ścieków chcielibyśmy zaprosić Państwa na ciekawe spotkanie „z nauką”, gdzie będziecie Państwo mogli nie tylko otrzymać aktualne informacje na ten temat, ale również przekonać się naocznie, jak funkcjonują te rozwiązania w praktyce.

 

Zapraszamy do udziału w wyżej wymienionym spotkaniu fachowo-doradczym w dniu 15.12.2011, które realizowane jest w ramach projektu UE zatytułowanego „DEPLINNO” www.deplinno.com, gdzie oprócz wymienionego tematu istnieje możliwość otrzymania informacji oraz podyskutowania na temat „Usuwanie szlamu w dużych oczyszczalniach ścieków” z ekspertami Wyższej Szkoły Łużyckiej i przedstawicielami Powiatowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Powiatu Sprewa-Nysa i Miasta Cottbus [LWG].

 

Dalsze informacje dot. projektu DEPLINNO oraz spotkania znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu DEPLINNO, www.deplinno.com. Można również skorzystać z bezpośredniego kontaktu z kierownikiem projektu, panią Esterą Lindner-Kuhlmann, pod numerem telefonu i adresem e-mail(owym):

 

Tel.-Nr.:     00 49 3562 69 241 42

Mobil:        00 49 175 16 016 17

E-Mail:       kuhlmann@dpe-wfg.de

 

Pliki do pobrania

 

Wychwytywanie i utrwalanie dwutlenku węgla (CO2) przez mikro-algi - biologicznym i technologicznym wyzwaniem?

 

 Na to pytanie spróbują odpowiedzieć eksperci Wyższej Szkoły Łużyckiej / Hochschule Lausitz (FH) – Senftenberg w dniu 30.11.2011 w trakcie spotkania fachowo–doradczego, które realizowane jest w ramach projektu UE pod nazwą DEPLINNO www.deplinno.com.

 

 Od pięciu lat w Wyższej Szkole Łużyckiej trwają prace naukowo-badawcze dotyczące produkcji biomasy z alg. W foto-bio-reaktorach hodowane są algi, które w trakcie wzrostu, w procesie fotosyntezy zużywają CO2. To biologiczne utrwalanie gazu cieplarnianego CO2  może w przyszłości odegrać szczególną rolę, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Ten proces produkcji wysoko energetycznej biomasy poddany jest ciągłej optymalizacji w formie intensywnych badań nad wdrożeniem tejże biomasy z mikro-alg do dalszego wykorzystania z możliwością dalszego przetwarzania.

 

 W ramach tego spotkania zainteresowane osoby będą mogły zapoznać się z prowadzonymi działaniami naukowymi i przedsiębiorczymi w zakresie badań alg na terenie Wyższej Szkoły Łużyckiej w Senftenberg. Spotkanie zakończy się zwiedzaniem nowoczesnego laboratorium biotechnologii fototropowej.

 

 Zapraszamy do udziału w wyżej wymienionym spotkaniu, gdzie oprócz ciekawego referatu poznacie Państwo przykłady ciekawych prac naukowo-badawczych nad reaktorami wykorzystującym bioalgi.

 

 Dalsze informacje dot. projektu DEPLINNO oraz spotkania znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu DEPLINNO, www.deplinno.com. Można również skorzystać z bezpośredniego kontaktu z kierownikiem projektu panią Esterą Lindner-Kuhlmann, pod numerem telefonu i adresem e-mail(owym):

 

Tel.-Nr.:     00 49 3562 69 241 42

Mobil:        00 49 175 16 016 17

E-Mail:       kuhlmann@dpe-wfg.de

 

Pliki do pobrania

 

Efektywność energetyczna -  kluczem do wzrostu konkurencyjności

 

 

Podnoszenie efektywności energetycznej jest dla małych i średnich przedsiębiorstw kluczem do wzrostu konkurencyjności gospodarczej na rynku krajowym i europejskim, w szczególności w obliczu wysokich i nadal rosnących cen energii.

Już dziś, poprzez podniesienie efektywności energetycznej, istnieje możliwość zaoszczędzenia ponad 1/3 zużywanej energii w skali kraju. Pomocnym okazuje się konsekwentne wykorzystanie innowacyjnych technologii, takich jak np. informatyczne systemy zarządzania energią i jej zużyciem.

Aby w praktycznej formie przybliżyć Państwu i wspólnie przedyskutować problem dotyczący efektywności energetycznej, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na nasze 2-gie w tym roku spotkanie z serii znanych już imprez przeprowadzanych w ramach Projektu DEPLINNO, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

W ramach tego spotkania odbędą się prezentacje, rozmowy doradcze i dyskusja dotycząca następujących tematów:

1.     Efektywność energetyczna i zaopatrywanie w energię - „Optymalizacja energetyczna“.

2.     Prezentacja informatycznego systemu zarządzania zużyciem energii EVIS oraz innowacyjnego systemu do zarządzania energią:

- Prezentacje przedstawią przedsiębiorstwa wdrożeniowe: Bitshifters Media i Meine Energie GmbH/Moja Energia Sp. z o.o.

3.     Możliwości kooperacyjne i formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelnianymi jednostkami naukowo-badawczymi na przykładzie Hochschule Lausitz/ Wyższej Szkoły Łużyckiej w Senftenbergu.

 

Uczestnictwo w „Polsko-niemieckim spotkaniu informująco-doradczym” jest bezpłatne i tłumaczone konsekutywnie na język polski.

 

Kiedy: wtorek, 23.08.2011 od godz. 14:00 do 16:30

Gdzie: Hochschule Lausitz/ Wyższa Szkoła Łużycka, Hörsaal /Sala wykładowa E.102, Gebäude/Budynek14,

(ul.) Großenhainer Straße 57, 01968 Senftenberg/Niemcy

Pliki do pobrania

 

Frau Köhler vom Fraunhofer ALI
Lupe Frau Köhler vom Fraunhofer ALI
 

Experte Herr Dr. Christoph Burghardt
Lupe Experte Herr Dr. Christoph Burghardt

Z dużym zainteresowaniem 25 polskich i niemieckich uczestników śledziło na pierwszym w tym roku Spotkaniu Fachowo-Doradczym, przeprowadzonym w ramach polsko-niemieckiego Projektu UE-DEPLINNO, prezentowane wystąpienia i prezentacje dotyczące tematu „Inteligentne rozwiązania dla optymalnej logistyki produkcji i transportu”. Spotkanie odbyło się na zaproszenie partnera wiodącego projektu, Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Sprewa-Nysa oraz CIT - Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. 

Pierwszy z ekspertów spotkania, pan Christian Stegner z Instytutu Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme (ALI), przedstawił temat „Inteligentne rozwiązania dla optymalnej logistyki produkcji” na przykładzie współpracy pomiędzy instytutem a przedsiębiorstwem Ortrander Eisenhütte Sp. z o. o., gdzie nowoczesne technologie wykorzystujące fale radiowe znalazły swoje zastosowanie w produkcji i magazynie.

Pan dr Christioph Burghardt, prezes firmy PRONET Sp. z o. o. przedstawił obecnym temat „smartLOGISTICS – nowoczesne systemy transportu i logistyki na budowach“ na przykładzie znajdującego się w trakcie budowy międzynarodowego lotniska BBI – Berlin Brandenburg International.

Pracownicy Instytutu Fraunhofera (ALI) panowie Thomas Bachmann i Tobias Weimann, uzupełniając przedstawione wystąpienia, zademonstrowali zdalnie sterowany obiekt latający - tzw. „dronę”, który ma swoje zastosowanie we wczesnej lokalizacji pożarów lasu oraz w trakcie dużych akcji policyjnych.

Wszystkich zainteresowanym, którzy nie mogli wziąć udział w spotkaniu, zapraszamy na naszą stronę internetową www.deplinno.com, gdzie można znaleźć referaty i prezentacje przedstawione na spotkaniu.

W ramach Projektu UE-DEPLINNO w roku 2011 zorganizowane zostaną dalsze interesujące imprezy dotyczące m.in. takich tematów jak: „Nowoczesne rozwiązania do optymalizacji zabezpieczania pojazdów i maszyn budowlanych“, „Ochrona danych w przedsiębiorstwie”, „Sterowanie i utrzymanie procesów produkcji”, „Optymalne zaopatrywanie w energię w obiektach budowlanych”, „Pozyskiwanie energii z utylizowania odpadów” czy „Polskie i niemieckie prawo patentowe”.

Wszelkie informacje dotyczące podanych imprez oraz projektu uzyskacie Państwo nie tylko na stronie internetowej projektu „DEPLINNO“, lecz również bezpośrednio u kierownika projektu, pani Estery Lindner-Kuhlmann, pod numerem telefonu: 0049 3562 69 241 40 lub 0049 175 16 016 17.

 

Präsentation des Projektes DEPLINNO in Cottbus am 17.06.2010
Lupe Präsentation des Projektes DEPLINNO in Cottbus am 17.06.2010

Prezentacja projektu DEPLINNO zakończyła się pierwszymi krokami do sukcesu.

W dniu 09 czerwca 2010 na terenie Brandeburskiego Uniwersytetu Technicznego BTU w Cottbus odbyło się „spotkanie” nauki z gospodarką, w którym regionalni przedsiębiorcy mieli możliwość poznać ofertę nukowo-badawczą tegoż uniwersytetu.

Również projekt DEPLINNO przedstawiony w formie stoiska informującego, oferował uczestnikom informacje dotyczące celu i oferty projektu.

Uczestniczący polscy przedsiębiorcy, którzy zostali w ramach projektu DEPLINNO zaproszeni na to spotkanie, mieli możliwość przeprowadzenia pierwszych praktycznych rozmów z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych w celu znalezienia odpowiedzi co do rozwiązań problemów innowacyjnych w ich przedsiębiorstwach.

 

Mangment projektu

 

Kick-off Konferenzteilnehmer
Lupe Kick-off Konferenzteilnehmer
 

Kick-off Konferenzteilnehmer
Lupe Kick-off Konferenzteilnehmer
 

Kick-off Konferenzteilnehmer
Lupe Kick-off Konferenzteilnehmer
 

Frau Lindner-Kuhlmann, Projektleiterin-Leadpartner
Lupe Frau Lindner-Kuhlmann, Projektleiterin-Leadpartner
 

Herr P. Chrzanowski, „Mazel“-Zielona Góra
Lupe Herr P. Chrzanowski, „Mazel“-Zielona Góra
 

Herr Rüdiger Albert GF.-Leadpartner
Lupe Herr Rüdiger Albert GF.-Leadpartner
 

Projektpartner:
CIT GmbH, R. Albert, E. Lindner-Kuhlmann
EGC mbH, F. Prätzel
ZIPH, J. Korolewicz, S. Owczarek, K. Romankiewicz, A. Nowak, A. Suchocka,
 B. Masłowski
BTU, Dipl. Ing. M. Stabler, Dipl. Ing. C. Kaiser
HL, Prof. Dr. H. Schuster
PWS
Lupe Projektpartner: CIT GmbH, R. Albert, E. Lindner-Kuhlmann EGC mbH, F. Prätzel ZIPH, J. Korolewicz, S. Owczarek, K. Romankiewicz, A. Nowak, A. Suchocka, B. Masłowski BTU, Dipl. Ing. M. Stabler, Dipl. Ing. C. Kaiser HL, Prof. Dr. H. Schuster PWS

 Pierwszy krok do transgranicznych rozwiązań innowacyjnych

Forst (Łużyce), 10 maja 2010

W dniu 07.05.2010 z dużym zainteresowaniem przybyli do Forst liczni goście z Niemiec
i Polski, aby wziąć udział w konferencji inaugurującej Projekt UE „DEPLINNO", który zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej".

Na zaproszenie Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Sprewa-Nysa oraz CIT Sp.
z o.o. uczestnicy konferencji, do których należeli przedstawiciele izb regionalnych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji samorządowych oraz przedsiębiorcy z regionu, mogli otrzymać najważniejsze informacje dotyczące intencji, celów i usług, które oferuje Projekt „DEPLINNO", jak również zapoznać się z możliwością uczestnictwa względnie współudziału w projekcie.

Wszyscy partnerzy projektu (6 podmiotów), którzy przez okres 3-lat kompetentnie
i z zaangażowaniem towarzyszyć będą projektowi „DEPLINNO", a do których należą
CIT Sp. z o.o., ZIPH-Gorzów Wlkp., EGC mbH-Cottbus, BTU-Cottbus, HL-Senftenberg/Cottbus oraz PWSZ-Sulechów, przedstawili słuchaczom konferencji ciekawe, pouczające referaty dotyczące istoty i korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy nauką a gospodarką oraz potrzebnego w tej współpracy indywidualnego wsparcia, które oferuje Projekt „DEPLINNO".
Zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w swoich wystąpieniach jednoznacznie zajęli i podkreślili stanowisko rządów obu krajów co do znaczenia transferu innowacji z nauki do gospodarki.

Dwa regionalne przedsiębiorstwa, takie jak „NAWARO" Engineering GmbH/ Sp. z o.o. Forst/DE i firma „Mazel"-Zielona Góra/PL, podzieliły się doświadczeniami wdrażania rozwiązań innowacyjnych w swoich przedsiębiorstwach, które zostały opracowane wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi szkół wyższych czy uniwersytetów. Tym samym przyczyniły się do zachęcenia uczestniczących w konferencji przedsiębiorców do współpracy ze szczeblem naukowym w zakresie rozwoju i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych dopasowanych do ich potrzeb.

Pierwsze kroki zostały poczynione, a następne będą stawiali partnerzy Projektu „DEPLINNO" wspólnie z zainteresowanymi przedsiębiorstwami, aby osiągnąć przewidziane w projekcie cele, ale przede wszystkim, aby przyczynić się do innowacyjnego rozwoju przygranicznej i transgranicznej gospodarki na terenie Województwa Lubuskiego
i Brandenburgii.

Partnerzy Projektu „DEPLINNO"

 

Dalsze informacje pod "aktualności"