« z powrotem

O innowacjach w Gorzowie

O innowacjach w Gorzowie
(w czwartek, 14. czerwiec 2012)

Lupe
 


Lupe
 


Lupe
 


Lupe

O innowacjach w Gorzowie

5 czerwca ZIPH zaprosiła do Gorzowa prof. Grzegorza Benyska, krajowego eksperta w zakresie OZE. Profesor doradzał i opiniował plany inwestycji dwóch gorzowskich firm: Zakładu Utylizacji Odpadów i spółki Ventus.

ZUO na terenie dawnego zakładu rolnego w Stanowicach o powierzchni 360 hektarów planuje stworzyć gospodarstwo ekobioenergetyczne, gdzie skojarzona ma być gospodarka odpadami z energią odnawialną i rolnictwem. Firma Ventus zamierza natomiast wprowadzić na rynek innowacyjny model turbiny wiatrowej.

Szczegółowa relacja ze spotkania profesora z przedsiębiorcami w najbliższym numerze Głosu Przedsiębiorcy.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Deplinno”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

Ma on na celu rozbudowę polsko-niemieckiej sieci gospodarczej oraz poszerzenie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką, w zakres której wchodzi bezpośrednie wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacji.