„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Projekt DEPLINNO służy rozbudowie polsko-niemieckich powiązań gopodarczych oraz poszerzeniu współpracy pomiędzy nauką a gospodarką, a tym samym bezpośredniemu wsparciu regionalnych MŚP szukających innowacyjnych rozwiązań.

Projekt wspiera wzrost kompetencji innowacyjnej i konkurencyjności MŚP poprzez forsowanie badań, rozwoju i kooperacji.

Celem projektu jest zbudowanie platformy komunikacyjnej, zbliżającej świat gospodarki ze światem nauki.

„DEPLINNO“
Wspieranie transgranicznej, polsko-niemieckiej sieci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z wydziałami uczelni i naukowymi jednostkami uniwersyteckimi celem zorientowanego rynkowo rozwiązywania indywidualnych problemów INNOwacyjnych


O innowacjach w Gorzowie

14.06.2012

5 czerwca ZIPH zaprosiła do Gorzowa prof. Grzegorza Benyska, krajowego eksperta w zakresie OZE. Profesor...

więcej pod „Aktualności“

Zur Zeit sind keine Veranstaltungen geplant